loading
 • brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase

بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند

شادروان علی اصغر بلالی مود
اینک که مرگ، حقیقت انکار ناپذیر زندگی، ما را در غم از دست دادن معلمی دلسوز و خیَر نیکوکار این خطَه، شادروان علي اصغر بلالي مود سوگوار ساخته، برخود لازم میدانیم که این ضایعه را به خانواده محترم ایشان و سایر بستگان تسلیت عرض نماییم.
ازخداوند رحمان برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.
بنياد حاميان دانشگاه بيرجند