loading
 • brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase
  brifcase

بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند

نخستین نشست هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه

نخستین نشست هیات موسس بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند، روز شنبه 25 بهمن ماه 1393 با حضور اعضای بنیاد، رییس و معاونان دانشگاه بیرجند برگزار شد